Lähetä kuva

Lähetä kuvasi metsätys-, kalastus- tai luontoaiheinen kuvasi Metsästys.fi:lle alla olevalla lomakkeella.

* Metsästys.fi:llä on oikeus jättää julkaisematta epäasialliset ja herjaavat kuvat. Julkaisematta jättämisestä ei ilmoiteta erikseen lähettäjälle.

* Lähettämällä kuvan lähettäjä luovuttaa oikeudet kuvaan Metsästys.fi:lle, mukaan lukien edelleenluovutusoikeuden.

* Lähetä vain kuvia, jotka olet itse kuvannut tai sinulla on kuvanottajan lupa lähettää kuva.

* Mikäli olet kuvannut henkilöitä, varmista heiltä lupa kuvan julkaisuun.
 

LÄHETÄ KUVASI:

Luovutan kaikki oikeudet kuvaan Metsästys.fi:lle, mukaan lukien edelleenluovutusoikeuden. Vakuutan että minulla on oikeus myöntää oikeudet Metsästys.fi:lle.

Kirjoita tähän kenttään yläpuolella oleva varmennekoodi täsmälleen kuten kuvassa. Oikean varmennekoodin käyttäminen vaaditaan lomakkeen lähettämiseen.