Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 1.2.016

1. Rekisterinpitäjä

Metsästys.fi
PL 23
70101 KUOPIO
040 673 7619
info@metsastys.fi
http://www.metsastys.fi

2. Rekisterin nimi

Metsästys.fi verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen palvelussa ja välittämiseen hakupalvelun käyttäjille. Rekisterin käyttötarkoitus on ylläpitää sähköposti ja yhteystieto hakemistoa. Rekisterinpitäjällä on oikeus julkaista asiakkaiden sähköpostiosoitteet joko kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa. Tietoja voidaan käyttää myös valtakunnallisessa ja kansainvälisessä numeropalvelussa. Käyttäjä voi halutessaan julkistaa osan tiedoistaan muille Metsästys.fi-palvelun käyttäjille seuraavasti:

Käyttäjäprofiilissa Käyttäjäprofiili on Metsästys.fi-sivuilla näkyvä käyttäjän esittelysivu. Profiiliin on koottu rekisteristä ne tiedot joiden näytön käyttäjä on sallinut.

Käyttäjähaussa Käyttäjän tiedot voidaan hakea tietyin hakukriteerein.

4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätunnuksen rekisteröimiseksi ainoastaan Nimi, puhelinnumero ja käyttäjätunnus ovat pakollisia tietoja. Käyttäjätunnus puolestaan on käyttäjän valitsema yksilöllinen nimi jolla käyttäjä tunnistetaan palvelussa. Muut tiedot ovat vapaaehtoisia ja käyttäjä voi tarkasti kontrolloida niiden näkyvyyttä Metsästys.fi-sivustolla määritettävien yksityisyysasetusten avulla. Käyttäjä voi antaa itsestään vapaavalintaisia tietoja. Palvelun käytöstä kerätään seuraavia tietoja: tiedot palvelun käyttöajasta, hakukerroista ja -tiheydestä sekä istunnon pituudesta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot ovat pääasiassa asianomaisten (rekisteröityneen käyttäjän) itsensä antamia. Asianomaisilla oma mahdollisuus luoda, päivittää ja poistaa omia tietojansa.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tiedot, jotka asianomainen on antanut, ovat kaikkinensa julkisia ja näin toisten palvelun käyttäjien saatavilla. Metsästy.fi eri palveluista sekä niiden käytöstä voidaan julkaista tilastollista materiaalia. Tässä tapauksessa yksittäisen käyttäjän tiedot eivät kuitenkaan ole tunnistettavissa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Asianomaisilla on pääsy vain omiin tietoihin ja niiden ylläpitoon, rekisterin ylläpitäjällä koko rekisteriin. Pääsy ylläpitoon on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 
Metsästys.fi / Lakipalvelut
PL 21
00211 Helsinki
 

Asiakaspalvelu: 0200 311 33 (arkisin 8 - 16)